Trainingen op maat

Bureau Vissers geeft trainingen die aansluiten op de vraag en de behoefte van professionals. In een voorgesprek of soms meerdere voorgesprekken met de professionals onderzoeken we waar de training inhoudelijk over moet gaan, wat de aanwezige kennis en vaardigheden zijn en welke trainingsvormen het meest aanspreken en het effectiefst kunnen zijn.

In de trainingen proberen we met name om mensen in beweging te brengen. Wat roept een onderwerp op en hoe ga je daarmee om? Wat wordt ervan je verwacht en hoe maak je dat waar? Onze trainingen zijn interactief en vrijwel altijd samengesteld om:

∙  de kennis te vergroten
∙  de zelfreflectie te bevorderen
∙  de vaardigheden te oefenen.

Duur: In overleg. Onze voorkeur is 3 uur per trainingsbijeenkomst die deel uit kan maken van een serie bijeenkomsten binnen een bepaalde periode.

Trainingen die Bureau Vissers heeft ontwikkeld
en gegeven in de afgelopen jaren:

∙  Het aansturen van vrijwilligers
∙  Leiding geven aan je team
∙  Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
∙  Basistraining aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
∙  Signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling (meldcode)
∙  Het bespreekbaar maken van vermoedens van geweld
∙  Over diversiteit en inclusie