Teamcoaching

Door de huidige ontwikkelingen zijn veel teams in grote mate zelfsturend geworden. Om die reden is het van extra belang dat teams met regelmaat stilstaan bij hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld en of de onderlinge kwaliteiten van de teamleden voldoende worden benut. Hoe cliënt-gericht is het team, hoe wordt er samen gewerkt, hoe verloopt de onderlinge communicatie en hoe wordt dit door de verschillende teamleden ervaren?


Als coach stel ik tijdens deze bijeenkomsten, vaak als een relatief buitenstaander, veel reflecterende vragen en met het team wordt, na twee analyserende bijeenkomsten, een haalbaar doel vastgesteld dat binnen een bepaalde termijn bereikt moet worden. Ik gebruik in overleg met het team diverse interactieve werkvormen en wanneer hier animo voor is kunnen we met behulp van een ervaren trainingsacteur praktijksituaties uitspelen.

Duur: variërend van 4 tot 7 bijeenkomsten van 1,5 uur.

BewarenBewaren