Opdrachtgevers

In de afgelopen jaren heeft Bert Vissers coaching- en trainingsbijeenkomsten verzorgd aan medewerkers van:

∙  Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam
∙  Humanitas Almere
∙  Samen Doen Teams Amsterdam
∙  Sociale wijkteams Zaanstreek Waterland
∙  GGD Haarlem
∙  Leger des Heils Amsterdam
∙  Verzorgingstehuis de Kiekendief Almere
∙  Blijf Groep
∙  Hogeschool Inholland Amsterdam
e.a.