Basistrainingen

Eigenlijk geven we geen basistrainingen. Simpelweg omdat we elke training zoveel mogelijk willen laten aan sluiten bij de vragen van de teams van professionals of vrijwilligers. En die zijn altijd anders. Toch zijn er enkele trainingen die slechts met kleine aanpassingen aan verschillende teams gegeven kunnen worden.

Dit zijn de volgende trainingen:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Een training waarin met een acteur wordt geoefend op het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Dat kan dreigend en agressief gedrag zijn, het kan ook gaan om claimend en beschuldigend gedrag. In de training leer jewelke invloed jouw gedrag en reacties kunnen hebben in die specifieke situaties. Een training waar veel hulpverleners baat bij hebben.

Duur: 3 tot 4 uur
Groepsgrootte: maximaal 10


Signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling (omgaan met de meldcode)

Een training over hoe je vermoedens van geweld kunt ‘wegen’, wie je kunt consulteren en welke stappen je vervolgens kunt zetten. Een training ook die hulpverleners inzicht geeft in de verschillende ‘trajecten’ die mogelijk zijn wanneer zij een melding doen.

Duur: 3 uur
Groepsgrootte: 15


Bespreekbaar maken van vermoedens van geweld/verwaarlozing

Niets is lastiger om met mensen in gesprek te gaan over een vermoeden van geweld. Immers je wil mensen niet onterecht beschuldigen. Maar je wil wél graag helpen en je wil ook zeker weten dat het (vermoedelijke) geweld stopt. Met behulp van een acteur gaan we actief oefenen op deze gesprekken. Een training met zo mogelijk twee acteurs.

Duur: 3 uur
Groepsgrootte: maximaal 10